ESTB

1850

TRONDHEIM

BEFALSFORENING

VÅR FRUE GATE 4

Media

Her finner du artikler om foreningen i media, bøker om foreningen mv.

 

Artikkel Adressa 17.03.2017
"Gjenåpner ølkjeller fra 1600-tallet i Trondheim"

Artikkel NRK 03.07.2015"Middelalderkjeller åpnes for publikum"

Artikkel Stiftelsen UNI 24.04.2014"Trondheim Befalsforening - Restaurering av hvelvkjeller i Vår Frue gt. 4"

eBok Nasjonalbiblioteket"Trondhjems underofficersforening : ett tilbakeblikk ved foreningens 75-års jubileum 4. januar 1925"

eBok Nasjonalbiblioteket"Erichsen Konditori 150 år - En søt historie"- omtaler også tiden hvor Erichsen Konditori hadde lokaler i bygården.

VÅR ADRESSE

Trondheim Befalsforening

Vår Frue gate 4

7013 Trondheim

ÅPNINGSTID

KONTAKT

Daglig leder: Inge Ryan

Telefon: 475 17 690

Epost:

post@trondheimbefalsforening.no