top of page

ESTB

1850

TRONDHEIM

BEFALSFORENING

VÅR FRUE GATE 12

M E D L E M S K A P
Medlemskap

Frem til 2013 var det ikke anledning for offiserer med KS II å bli medlem i Trondheim Befalsforening, men foreningen ønsker nå velkommen alle som er eller har vært befal/offiser i Forsvaret. Fra og med 2016 kan også befal fra NATO- og nordiske land tas opp som medlemmer.

Alle søknader om medlemskap blir styrebehandlet. Søker må anbefales av to personer som allerede er medlem. Alternativt kan søknaden vedlegges beskikkelsesbrev og/eller referanser som kan bekrefte beskikkelse og befalsstatus.

Søknadsskjema kan du laste ned som pdf-dokument via linken nedenfor.

Spørsmål vedrørende medlemsskap, innmelding mv. kan stilles til daglig leder på telefon 475 17 690 eller epost post@trondheimbefalsforening.no

bottom of page