top of page

ESTB

2023

TRONDHEIM

BEFALSFORENING

VÅR FRUE GATE 12

S E L S K A P S L O K A L E R
book selskapslokaler nå
Generelt for alle lokaler:

Alle lokaler kan leies hver for seg, eventuelt i kombinasjon. Spesielt "Sal" og "Salong" passer godt i kombinasjon, da de ligger på samme plan og ved siden av hverandre. Hvelvkjeller ligger på kjeller-planet, men kan også fint brukes til f.eks. apertif i kombinasjon med de andre selskapslokalene.

Medbrakt mat og drikke er tillatt. Hvis behov for matservering vil vi anbefale Park-kaféen Vida Restaurant, som holder til i 1.etasje i samme hus. De høster stor anerkjennelse for sin gode mat og hyggelige betjening, samt rimelige priser.

Merk at Sal og Salong ligger i andre etasje, og at Hvelvkjeller ligger i kjelleretasje, og at bygget ikke har heis.

Det er ikke tillatt med røyking inne i lokalene, men gjester kan benytte seg av bakgården til dette.

B I L D E G A L L E R I
bilder fra bygården
M E D I A
foreningen i media
L E I E T A K E R E
næringsliv
K O N T A K T
kart og kontaktinfo

SELSKAPSLOKALER

Trondheim befalsforening (TBF) er en privat, upolitisk forening for personer som har bestått grunnleggende militær befalsutdanning. TBF er eneeier av Vår Frue gt 4, kalt Parkgården, og benytter deler av eiendommen til sine medlemsaktiviteter. Andre foreninger i Trondheim med tilknytning til Forsvaret, og kulturelle foreninger i byen skal kunne regne gården som samlingssted.

Første paragraf i foreningens vedtekter lyder slik:
"Foreningens formål er ved samarbeid å virke for befalets interesser og videreutdannelse, og å befordre åndsdannelse, selskapelighet og godt kameratskap mellom medlemmene."

 

Dette søkes oppnådd ved foredrag, diskusjon, festlige sammenkomster, anskaffelse av bøker og aviser m.v. etter foreningens nærmere bestemmelser. Foreningens sted og verneting er Trondheim.

Medlemstallet har i mange tiår vært ganske stabilt mellom 120 og 140. Ved årsskiftet 2016/-17 var antallet 132.

 

TBF er eneeier av «Vår Frue gt 4 – Parkgården AS», som er driftsselskapet for eiendommen Parkgården.

FORENINGEN

Trondheim befalsforening (TBF) er en privat, upolitisk forening for personer som har bestått grunnleggende militær befalsutdanning. TBF er eneeier av Vår Frue gt 4, kalt Parkgården, og benytter deler av eiendommen til sine medlemsaktiviteter. Andre foreninger i Trondheim med tilknytning til Forsvaret, og kulturelle foreninger i byen skal kunne regne gården som samlingssted.

Første paragraf i foreningens vedtekter lyder slik:
"Foreningens formål er ved samarbeid å virke for befalets interesser og videreutdannelse, og å befordre åndsdannelse, selskapelighet og godt kameratskap mellom medlemmene."

 

Dette søkes oppnådd ved foredrag, diskusjon, festlige sammenkomster, anskaffelse av bøker og aviser m.v. etter foreningens nærmere bestemmelser. Foreningens sted og verneting er Trondheim.

Medlemstallet har i mange tiår vært ganske stabilt mellom 120 og 140. Ved årsskiftet 2016/-17 var antallet 132.

 

TBF er eneeier av «Vår Frue gt 4 – Parkgården AS», som er driftsselskapet for eiendommen Parkgården.

FOR SPECIAL REQUESTS & ORDERS

Thanks for submitting!

Contact
bottom of page